1 2 2 ET

Altairbalt on kaubandusvaldkonnas tegutsev ning kompleksteenust pakkuv ettevõte. Pakume teenuseid alustades tellimuse tegemisest kuni kauba kättesaamiseni, kohale toimetamiseni.


Tulenevalt projekti eripärast saame vajadusel pakkuda täiendavaid teenuseid (seadistamine, käivitamine ning edaspidine hooldus).
Kõik meie projektid on kindlustatud ning koostöö toimub vastavalt lepingus sätestatule.


Meie peamised eesmärgid projektide elluviimisel:
1. Pakutava teenuse kvaliteet tänu pikaajalisele töökogemusele;
2. Tellija riskide maksimaalne maandamine tänu juriidiliselt korrektsetele lepingutele ja nende nõuetekohasele täitmisele;
3. Kliendi rahaliste vahendite turvalisuse tagamine tänu heale riskijuhtimisele.