Maksuteenused

combine_repack Maksuteenused on erivahendite kompleks, mille abil optimiseeritakse rahvusvahelisi rahavoogusid, mis on seotud veose funktsionaalse tsükliga.

Kontraktteenused

logisticsKontrakt teenused on individuaalselt töödeldud eriprodukt, mille abil lahendatakse Kliendi ülesannete kogumi logistika äritegevuse tagamiseks. Kontrakt teenused täiendavad, tugevdavad ja annavad uusi võimalusi juba eksisteerivale ettevõtte logistikaüksusele nii ühekordse kui ka püsiva töömahu suurendamise ajal, töö- ja raharessurside nappusel (tipphooajal, uute projektide alustamise ajal jne). Teenused võimaldavad Kliendil keskenduda peaäritegevusel, mille tõttu on võimalik ressurse ning aega säästa, kitsendada tegevust, mis ei kuulu põhiäri tegevusele, mis tõstab Kliendi põhiäri tegevuse effektiivsust.

Kindlustusteenused

parcel_check

Kindlustusteenuste abil

 • määratletakse optimaalset vahekorra kindlustuspreemia, kindlustussumma ja riskide vahel;
 • valitakse kindlustuspartneri, vormistatakse dokumente;
 • määratakse veose kindlustussaatmist hange ajal;
 • antakse usaldusväärset kahjuhinnangut kui see on vajalik;
 • teostatakse kindlustussumma maksmist.

Tolliteenused

order

Tolliteenused

 • on toimingud tolliformaalsuse täitmise punkti valimiseks;
 • dokumentide kogumine ja ettevalmistamine;
 • veose õigel ajal deklareerimine (enne kui veos jõuab tollikontrolmispunktile);
 • toliasustustega koostoime veosevormistamise ajal.

Logistikateenused

shipping

Logistikateenuste abil

 • moodustatakse optimaalse hangeketti,
 • töödeldakse kaupa ja varuosi ning hoiatakse neid ladudes,
 • koostatakse transporteerimist rahvusvahelises alas.