Teenusest

Komplektsed logistikateenused:

1. Kliendi esindamine volitatud kaubandus,-ja finantsagendina
(suhtlus projekti osapooltega, arveldus);

2. Nõustamine kauba sisseveol
(vajalikud toimingud ning tegevused, sertifikaadid, tollialane nõustamine).
Meie ettevõte spetsialistid kaardistavad iga konkreetse projekti olukorra (küsimuse) ning pakuvad teile optimaalse lahenduse.

3.Kindlustus
Kõik meie ettevõte projektid (või projektide osad) on kindlustatud ning jooksvalt hallatud meie riskijuhi poolt. Kindluspartnerite valimisel lähtume kogemusest ning arvestame pakutava kindlustuskaitse hinna ja kvaliteedi suhet.

4.Logistika
a) Veoteenused ning veo planeerimine
Tänu pikaajalisele koostööle erinevate transpordiettevõtetega, saame leida ning pakkuda lahenduse logistilise ahela tõrgeteta toimimiseks.
b) Tolliteenused
Ettevõte koosseisus on tollimaaklerid, kes pakuvad professionaalset nõustamist ning lahendustele orienteeritud lähenemist.
c) Laoteenused
Ettevõte valduses ning kasutusel olevad laopinnad võimaldavad teha erineva keerukusastmega peale-ning mahalaadimistööd ja korraldada vajadusel ladustamist.
Antud teenus puudutab kõiki kaupu (vabas ringluses olev kaup ning tolli järelevalve all olev kaup)


Kolmandate riikide kaubandusettevõtete esindamine Euroopa Liidus
1. Tähtajalise lepingu alusel saame esindada tootjat või kaubandusbrändi Euroopa Liidus.
2. Meie ettevõte korraldab kaupade sissevedu EL territooriumile seadusandluses sätestatud korras.
3.Pakume laoteenuseid (hulgi-ning jaemüük), võimalusel hoiustame realiseerimisele suunatud kaupu, korraldame tellimuste täitmist.
Korraldame tellimuste kättesaamist EL territooriumilt.
Pakume vahendusteenust kauba paigutamisel Euroopa turuplatvormidel (Marketplace)